Vad vi gör och erbjuder

Kort och gott:

Produkter som bidrar till utvecklingen av svensk idrott.

Magasinet SPORTi, med fokus på det lokala idrottslivet. Mer info på www.sporti.nu.

Vi utvecklar och driver stolt SUSET – Svenska utvecklingsstipendiet för unga idrottare, där näringslivet bidrar till utvecklingen av det svenska idrottsundret, genom att sponsra unga utövare.

Arbetet är igång med en massiv satsning på rapportering om damidrotten, såväl i text, ljud som bild, från ett lokalt och regionalt perspektiv. Mer info kommer.